เทส บทความ?

ขนาดของสายยาง จะคิดจากอัตราส่วนต่อ1นิ้ว (1นิ้วมี 25.4มิล) ยกตัวอย่างเช่น 3/8'' คืออัตรา3ใน8ส่วนของ1นิ้ว คือเอา1นิ้วมาเเบ่งเป็น 8 ส่วน เเล้ว3ส่วนนั้นคือขนานของสายยางหากคิดเป็นมิลก็เท่า 9.5มิล เเละที่เเบ่งเป็น 16ส่วน เช่น 7/16'' ก็คืออัตราส่วน7ใน16ส่วนของนิ้ว
คือเอา1นิ้วมาเเบ่งเป็น16ส่วน เเล้ว7ส่วนนั้นคือขนานของสายยางหากคิดเป็นมิลก็เท่า 11.1มิล อีกสักตัวอย่าง 1/2 ก็คือ 1ส่วนใน2ส่วนของนิ้วนั้นเอง มันก็คือครึ่งนิ้วนี้เเหละ หากคิดเป็นมิลก็เท่า12.7มิล  ที่จริง 1/2'' 4/8'' 8/16'' ก็คือขนาดเดียวกันหมด 
เพราะคิดตามเป็นจริงมันก็คือครึ่งนี้วเหมือนกันเเต่เค้าจะเรียกกันเเค่ 1/2'' พอจะนึกภาพออกกันไหมครับ ส่วนที่มีเเบ่งเป็นส่วนๆ 8ส่วนบ้าง16บาง ก็คือต้องการซอยความละเอียดของขนาดครับ